Şaban ayının 15.gecesi "BERAAT" gecesidir.


Bu makale 2021-03-27 22:04:29 eklenmiş.
Tahirhan Uysal

Bu mübarek gecenin hepimiz ve bütün İslâm alemi için maddî ve manevî hayırlara bereketlere ve afv ü mağfirete nail olmamıza vesile olmasını Cenab-ı Hakk'dan niyaz ederim. Ve bilhassa idrak ettiğimiz bu mübarek gecenin; çağın getirdiği sıkıntılarla bunalan ruhlara, manevi hayatın ihmaliyle daralan kalplere, ümitsiz, karamsar, günleri gafletle geçen kimselere gerçek manada maddi ve manevi bir kandil olması için dua ve niyaz ediyorum. Manevi havasını teneffüs ettiğimiz bu mübarek gece; Yüce Allah'a açılan ellerin, bağlanan gönüllerin ve yalvaran dillerin boş dönmeyeceği, yapacağımız duaların Rabbimizce kabul edileceği inancı ve ümidini taşımaktayız.Bu inanç ve ümitle, kendimiz, ana-babamız, yakınlarımız, bütün kardeşlerimiz ve tüm insanlığın mutluluk ve barışı için dua etmeyi unutmayalım. Gönüllerimizi saran bir huzurla Allah'a karşı şükran borcumuzu; nefsimize, ailemize, komşularımıza karşı vazifelerimizi hatırlayalım.Müslüman olarak kendimizi nefis muhasebesine tabi tutalım.Eğer yaratana ve yaratıklara,karşı görev ve sorumluluklarımızda kusur ve ihmallerimiz varsa, bu gece yapacağımız değerlendirme ile bunları telafi yönüne gidelim. Aslı "Beraet" olan ve Türkçe'ye "Berat" olarak giren bu kelimenin sözlük anlamı: "Borçtan, hastalıktan, suç ve cezadan kurtulmak"Dînî literatürde ise: "Günahlardan arınmak, temize çıkmak, ilahî af ve rahmete nail olmak" manasını ifade etmektedir. Buna göre Beraat gecesi, Allah Teâlâ'nın affı ve bağışlaması ile Müslümanların günahlardan arınmasına ve kurtuluşlarına bir vesiledir. Beraat Gecesi'ni, bu derece yücelten husus, Kur'an-ı Kerim'in bu gecede Levh-i Mahfuzdan dünya semasına indirilmiş olması ile alakalıdır. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: "Ha Mim, (Helal ile haramı ve sair hükümleri apaçık bildiren bu) kitab (Kur'an-ı Kerim)e yemin ederim ki, gerçekten biz O'nu mübarek bir gecede indirdik. Muhakkak biz (hak din İslam'dan yüz çevirenleri) uyaranlarız.(O, öyle bir gecedir ki, bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar rızıklar, eceller ve benzeri) her hikmetli iş katımızdan bir emir ile o zaman ayrılır. Hakikat biz, Rabbinden bir rahmet (eseri) olarak (peygamberler) gönderenleriz. Şüphe yok ki,Allah Teâlâ (herşeyi) hakkıyla işitenin,(her şeyi de) kemaliyle bilenin ta kendisidir."Duhan Suresi: 1-6 Ayet-i kerimede geçen: "Mübarek gece"den maksat, bir tefsire göre: Beraat gecesidir.Bu tefsir sahiplerinin sahih kabul ettiği rivayetlere göre: Kur'an-ı Kerim'in tamamı,bu gecede Levh-i mahfuz'dan dünya semasındaki Beyt-i Ma'mur'a indirilmiş, sonra da Kadir gecesinden itibaren Cebrail ( A.S) vasıtasıyla Peygamber Efendimiz (S.A.V.)e peyderpey indirilmiştir.Elmalılı M. Hamdi Yazır, 6/4294 Ayrıca Kıble'nin Kudüs'teki Mescid-i Aksâ'dan Mekke-i Mükerreme'deki Kâbe istikametine çevrilmesinin; hicretin ikinci yılında, Şaban ayının 15.de vuku bulması da bu geceye ayrı bir önem kazandırmaktadır. Mahlûkatın bir sene içerisindeki rızıkları, zengin veya fakir, aziz veya zelil olacakları, ihya (diriltme) veya imate (öldürme) edilecekleri, ecelleri gibi her mühim iş bu gece tefrik edilir, görevli meleklere verilir. Cenab-ı Hak şöyle buyurur: ... (O, öyle bir gecedir ki, bu geceden gelecek senenin aynı gecesine kadar rızıklar, eceller ve benzeri) her hikmetli iş katımızdan bir emir ile o zaman ayrılır. Duhan Suresi: 4-5... Berâat gecesi, ilâhî emirlerin Levh-i Mahfûz'dan yazılmasına başlanır. Kâtip melekler bu geceden, gelecek seneki aynı geceye kadar olan olayları yazar ve bu "Kadir gecesi" bitirilerek, rızıklara ait nüsha Mikâil( A.S.)a; musibetlere ait nüsha Azrail (A.S.)a; harplere, zelzelelere, yıldırımlara, çöküntülere ait nüsha da Cebrail (A.S.)a teslim olunur.

Gelin...Mukadderatımızın tayin ve tesbit edildiği bu mübarek gecede, çok çok dua edelim. Edelim ki,bize takdir edilen hayırlı olsun.

BERAAT DİLİYORUM

Bu gece beraat var. Yüce divandan nasiplenmesini bilenlere,

Bu gece beraat var, ona gönülden gelenlere,

Bu gece beraat var, tövbe etmesini bilenlere,

Beraat diliyorum Rabbim,zalimin zulmünden,mustazaflar adına..

Beraat diliyorum,senden rızanı isteyenlere,

Beraat diliyorum ,hamd etmekten acizlere,

Beraat diliyorum,senin için düşünüp te,senin için söyleyenlere,

Beraat diliyorum, katından sana iltica edenlere....

Beraat diliyorum, beyhude geçen ömürlere,

Beraat diliyorum,zulmete göğüs gerenlere,

Beraat diliyorum, sıkıntılara sabredenlere,

Beraat diliyorum,bu dünyada senin yolunda gözyaşı dökene...

Beraat diliyorum,beraat makamında olduğunu bilenlere,

Beraat diliyorum,kapına gelenlere

Beraat diliyorum esir olmuş yüreklere

Beraat diliyorum, Allah için sevenlere...

Beraat diliyorum, mümin oldukları için kınananlara,

Beraat diliyorum,seherlerde zikredenlere,

Beraat diliyorum,aşkın için her şeyinden vazgeçenlere,

Beraat diliyorum,seni Rabb, Hz.Muhammed'e tabi olanlara..

Beraat diliyorum bu şiiri yazan,okuyan ve dinleyenlere...

Bu gecede yapmamız çok müstehap olan amelerimizi çoğaltalım.

Dünya da zulüm altında inleyen mazlum ve mustazaf kardeşlerimizin kurtuluşu için hiç olmasa dua edelim, kaza namazlarımızı kılalım, Kuran-ı Kerimi okuyalım.

Kendimiz, ailemiz, anne-babamız ve tüm Müslümanlar için dua ve niyazda bulunalım.

Şimdiden kandiliniz mübarek olsun.

Rabbim elem ve kederlerin yok olmasına, barış ve kardeşliğin tesisine,hayır ve hidayetlere vesile kılsın.

Kandiliniz kutlu, akibetiniz cennet olsun..

Selam ve Dua ile

 

Tahirhan UYSAL

tahirhan.osal@gmail.com

Yorumlar
Adınız :
E-Mail :
Başlık :
Yorumunuz :
Güvenlik :
Değiştir  
Toplam 0 yorum. Tüm yorumları okumak için tıklayın.
Diğer yazıları...Köşe Yazarları
 ‹ 
 › 

Arşiv Arama
- -
Anket
Yeni Sitemizi Nasıl Buldunuz?
Fena Değil
Güzel
İdare eder
Kötü

Doğru Haberin İlk Adresi | Adıyaman ilk Haber
   
© Copyright 2015 Adıyaman İlk Haber. Tüm hakları saklıdır.

Doğru Haberin İlk Adresi | Adıyaman ilk Haber

Sitemiz Adıyaman Faal Gazetecileri Cemiyeti Üyesidir.

© 2015-2021 Profesyonel Tasarım PROTASARIM